městská plovárna

–––
vizuální styl pro Městskou plovárnu v Plzni
–––
Praha / 2014