smellmap

–––
SmellMap je interaktivní mobilní aplikace, jejímž prostřednictvím
můžete zaznamenávat pachy kolem Vás. SmellMap je mapa,
která Vás upozorňuje na místa, kde to příjemně voní a nebo
taková jejichž návštěva je utrpením pro váš nos. Je podrobná,
protože ji vytváříte vy sami. Aplikace je volně ke stažení na App Store.
Projekt SmellMap vznikl jako diplomová práce v ateliéru Tvorby písma
a typografie na VŠUP.
Vývojářem aplikace je Ing. Zbyněk Říha / www.circlegate.com
Ke stažení na App Store
–––
SmellMap is an interactive mobile application which allows you to
record smells around you. Smell out! Don’t keep your olfactory
experiences to yourself! Share them with the others through
the SmellMap application. SmellMap is a useful guide which points
out scented areas and places where you might smell something
stinky also. Visit App Store to download free SmellMap application today.
The SmellMap is a diploma project which was developed at Academy
of Arts, Architecture and Design in Prague, at the Studio of Typography.
Aplication developer: Zbyněk Říha / www.circlegate.com
Download it on App Store
–––
prezentace na Pecha Kucha Night
–––
Prague / 2012