živel 37

–––
Spolupráce s Martinem Grochem a studiem ReDesign. Foto na obálce od Daniely Dostálkové.
–––
Praha / 2013